BIP
Grafika BIP

2017

Plan kontroli wewnętrznych w roku 2017
Lp. Rodzaj kontroli Nazwa i symbol podmiotu kontrolowanego Zakres - przedmiot kontroli
1 sprawdzająca Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) oraz Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim (KZF) Prawidłowość i terminowość przyjmowania i realizacji ofert pracy
2 sprawdzająca Dział Informacyjno - Ewidencyjny (ZE) Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim (KZF) oraz Dział Finansowo - Księgowy (KF) Prawidłowość postępowania w zakresie wydawania decyzji oraz dokonywania wypłat dodatków aktywizacyjnych
3 problemowa Zespół ds. szkoleń w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ-S) oraz Dział Finansowo - Księgowy (KF) Prawidłowość przyznawania środków oraz realizacji umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
4 problemowa Dział Organizacyjno - Administracyjny (KO) Prawidłowość zamieszczania treści na stronie BIP

5

problemowa Dział Informacyjno - Ewidencyjny (ZE) oraz Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim (KZF) Prawidłowość pobierania i analizy raportu w trakcie rejestracji osoby bezrobotnej

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2017 roku

Lp. Przedmiot kontroli Komórka kontrolowana Termin Ustalenia
1 Badanie prawidłowości postępowania w związku z powzięciem informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w zakresie obsługi bezrobotnego i pobierania zasiłku Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP 29 - 31.05.2017 Brak nieprawidłowości*
2 Prawidłowość postępowania w zakresie wydawania decyzji oraz dokonywania wypłat dodatków aktywizacyjnych w okresie V 2017

Dział Informacyjno-Ewidencyjny, Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim oraz Dział Finansowo-Księgowy

05 - 09.06.2017 Brak nieprawidłowości*
3 Terminowość i prawidłowość załatwiania spraw związanych z organizacją staży dla skierowanych bezrobotnych w okresie maj - lipiec 2017 Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP 23 - 25.08.2017 Brak nieprawidłowości*
4 Prawidłowość pobierania i analizy raportu U1 w trakcie rejestracji osoby bezrobotnej w miesiącu sierpniu 2017 r.

Dział Informacyjno-Ewidencyjny oraz Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim

02 - 27.10.2017 Brak nieprawidłowości*
5 Prawidłowość i terminowość przyjmowania i realizacji ofert pracy w miesiącu czerwcu 2017 r.

Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP oraz Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim

11 - 13.12.2017 Brak nieprawidłowości*

*  Za nieprawidłowość uznaje się działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-23 09:23
Aktualizacja publikacji
Marynowski Krzysztof 2020-02-06 12:51
Wytworzenie publikacji
Winerowicz-Żmuda Agnieszka 2020-02-06 12:51
Zatwierdzenie
Werstak Magdalena 2020-02-06 12:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry