BIP
Grafika BIP

2018

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2018 roku
Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
Starostwo Powiatowe w Pabianicach Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, poprawności dokonywania wydatków, terminowości i poprawności regulowania zobowiązań, kontroli dowodów księgowych w zakresie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w latach 2015 - 2017 oraz dochodów jednostki w latach 2015 - 2017, w tym egzekucji należności Brak uchybień
Archiwum Państwowe w Łodzi  Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Z zastrzeżeniami
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Kontrola realizacji zaleceń Decyzji Komendanta Powiatowej PSP w Pabianicach z dnia 09.05.2013 r. oraz decyzji zmieniającej z dnia 21.07.2014 r., przestyganie przepisów przeciwpożarowych, postępowanie z substancjami wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej Brak uchybień
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Realizacja projektu RPLD.08.01.00-10-0018/18 „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. Roku życia przez powiatowe urzędy pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 01.01.2018 r. - 05.12.2018 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonymi wnioskami o płatność za okres 01.01.2018 r. - 31.08.2018 r.  Brak uchybień

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-23 09:51
Aktualizacja publikacji
Gromelski Paweł 2020-02-06 12:58
Wytworzenie publikacji
Winerowicz-Żmuda Agnieszka 2020-02-06 12:58
Zatwierdzenie
Werstak Magdalena 2020-02-06 12:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry