BIP
Grafika BIP

2018

Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok realizowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
Lp. Rodzaj kontroli Nazwa i symbol podmiotu kontrolowanego Zakres - przedmiot  kontroli
1.  problemowa

Zespół ds. szkoleń w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ-S) oraz Dział Finansowo-Księgowy (KF)

Prawidłowość przyznawania środków oraz realizacji umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2. problemowa Dział Organizacyjno - Administracyjny (KO) Prawidłowość zamieszczania treści na stronie BIP
3. problemowa Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Prawidłowość przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

4.  problemowa Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Prawidłowość dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

5.  problemowa Dział Finansowo - Księgowy (KF)

Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej

 

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2018 roku

Lp. Przedmiot kontroli Komórka kontrolowana Termin Ustalenia
1 Wykorzystanie w 2017 roku Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jako instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP 12- 16.02.2018 Zadanie realizowane prawidłowo z zastrzeżeniami wymagającymi niewielkich usprawnień
2 Prawidłowość zamieszczania treści na stronie BIP Dział Organizacyjno-Administracyjny 25-27.04.2018 Zadanie realizowane z uchybieniami wymagającymi korekty zgodnie z zaleceniami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-01-23 09:02
Aktualizacja publikacji
Marynowski Krzysztof 2020-02-06 12:50
Wytworzenie publikacji
Winerowicz-Żmuda Agnieszka 2020-02-06 12:50
Zatwierdzenie
Werstak Magdalena 2020-02-06 12:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
6
do góry