BIP
Grafika BIP

2020

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2020 roku

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

Wynik kontroli

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  - Instytucja Pośrednicząca

Realizacja projektu Nr RPLD.08.01.00-10-A020/18 pn.”Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 - sprawdzenie realizacji rzeczowej zadań w okresie 01.01.2019 r. - 07.06.2020 r. oraz ich zaawansowania finansowego i prawidłowości wydatków rozliczonych w zatwierdzonych Wnioskach o płatność za okres 01.01.2019 r. - 31.03.2020 r.

Projekt realizowany prawidłowo

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Pabianice
Pierwsza publikacja
Marynowski Krzysztof 2020-07-08 08:08
Aktualizacja publikacji
Gromelski Paweł 2020-09-03 10:52
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Winerowicz 2020-09-03 09:52
Zatwierdzenie
Magdalena Werstak 2020-09-03 10:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry